بلوک سقفی سبک

بلوک سقفی سبک:

  • ابعاد:25*20*50  
  • وزن:13/5 الی 13 کیلو

دسته بندی های کار
یک دیدگاه
یک پینگ

پاسخ دهید