بلوک سقفی زیر فومی سبک

بلوک سقفی زیر فومی سبک:

  • ابعاد: 10*20*50
  • وزن:9/2 الی 9 کیلو

دسته بندی های کار
یک دیدگاه
یک پینگ

پاسخ دهید