بلوک سقفی زیر فومی سبک

بلوک سقفی زیر فومی سبک:

  • ابعاد:15*20*50
  • وزن: 9/5 الی 9/2 کیلو

قیمت هر قالب: 9500 ریال

 

دسته بندی های کار
یک دیدگاه
یک پینگ

پاسخ دهید