تیرچه

  • http://joist-block.ir/wp-content/uploads/خرپای-تیرچه-213x120.jpg

    تیرچه ماشینی

    خرپای ماشینی در ارتفاع 17 الی 35 سانتیمتر و قطر میلگرد8 الی 14 قیمت : بر اساس وزن میباشد که […]