نحوه خرید محصولات

نحوه سفارش

مشتریان و خریداران محترم میتوانند با ارسال سفارش و نقشه خود از طریق تلگرام قیمت را دریافت کرده و در صورت تمایل اقدام به خرید نمایند.

آدرس تلگرام:

فرم استعلام تیرچه و خرپا

جهت خرید یا سفارش تیرچه و خرپا از نمونه فرم های ذیل استفاده کرده و پس از تکمیل از طریق آی دی تلگرام ارسال تا پس بررسی جواب استعلام شما داده شود.

نحوه خرید

پس از اینکه سفارش دهنده پیش فاکتور خود را از طریق تلگرام دریافت نمود می تواند از طریق واریز وجه به یکی از حسابهای زیر و اعلام به شرکت سفارش خود را با هماهنگی دریافت نماید.

حساب رفاه :   180475939                                           شماره کارت: 0165-1301-6315-5894

حساب صادرات: 0105635592001                                   شماره کارت: 0886-7157-6915-6037

حساب ملت:    4106460343                                        شماره کارت: 9409-7474-3378-6104

حساب ملی:  0202790729002                                    شماره کارت:  3731-0115-9973-6037