محصولات

تیرچه

تولید تیرچه شامل مراحل زیر می باشد:

  1. تولید تیرچه طبق نقشه های مصوب طراحی شده(نقشه و جدول تیرچه از طریق تلگرام ارسال گردد تا قیمت اعلام گردد)
  2. تولید تیرچه طبق سفارش با آرایش میلگرد (لیست مورد نیاز از طریق تلگرام ارسال گردد، تا قیمت اعلام گردد)
  3. تولید تیرچه بدون بتن پاشته با میلگرد های (10*2)/10 و (12*2)/10 و (12*2)/12 بصورت انبوه (سفارش از طریق تلگرام ارسال گردد تا قیمت اعلام گردد)

برای ارسال از طریق تلگرام روی تصویر زیر کلیک کنید:

بلوک