تیرچه بلوک طغرلیان

این واحد تولیدی از سال 1369 شروع به فعالیت نموده است و از سال 1388 گواهی استاندارد تیرچه بلوک را از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان دریافت نموده است و کلیه محصولات این تولیدی داری گواهی استاندارد می باشند.

محصولات تولیدی واحد تولید تیرچه بلوک طغرلیان